Over Filmprikbord.nl

Filmprikbord.nl is een service van Filmpeople.

Filmprikbord.nl stelt zichzelf ten doel om mensen uit de filmwereld een plek te geven op het internet waar zij berichten kunnen plaatsen die te maken hebben met het bedenken, produceren, distribueren en analyseren van film en televisie. De site richt zich op film- en media-professionals en film- media-studenten.

De medewerkers van Filmprikbord zijn zelf werkzaam in de film en tv-sector en houden zich bezig met redactiewerk, programmeren, vormgeving, vernieuwing en verbetering van de site(s).